Prisinformasjon - Aug 07, 2023

Nye rentesatser og endring i produktavgiften

Informasjon om oppdaterte rentesatser og endret sats for produktavgift er nå publisert

Nye rentesatser og endring i produktavgiften

Gå til Sirkulære 10 - 2023 for mer informasjon om nye rentesatser gjeldende fra 1. juli 2023 og til Sirkulære 11 - 2023 for informasjon om Stortingets vedtak om endret sats for produktavgift gjeldende fra 1. juli 2023.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.