Nyhetsvarsel - Dec 23, 2022

Informasjon om MSC

Informasjon til bedrifter som ønsker å selge lagerført råstoff med MSC-sertifisering.

Informasjon om MSC

Vi ber nå bedrifter som ønsker å selge lagerført råstoff som MSC-sertifisert fra juni 2023 om å ta kontakt med Fiskarlaget. Dette gjelder kun spesielle tilfeller for enkeltbedrifter på landsiden. Gå til Fiskarlaget for mer informasjon.


Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.