Prisinformasjon - Dec 05, 2022

Nye minstepriser på Leppefisk

Surofi har i samråd med kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene fastsatt nye minstepriser på Leppefisk.

Nye minstepriser på Leppefisk

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.