Prisinformasjon - Apr 04, 2023

Nye minstepriser for rund notsei

Surofi har besluttet å sette nye minstepriser for rund notsei.

Nye minstepriser for rund notsei

Etter samråd med kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene som omsetter notsei, har Surofi besluttet å sette følgende minstepriser for rund notsei:

Sei rund 500 gr. - 6,00 NOK/kg
Sei rund 500 gr. + 7,75 NOK/kg

Minsteprisene iverksettes fra 11.04.2023, og gjelder inntil videre.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.