Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 2 - 2022 | Gjeldende fra: Apr 08, 2022

Nye minstepriser på Leppefisk

Ålesund, 8. april 2022
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.