Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 7 - 2023 | Gjeldende fra: Jun 01, 2023

Sirkulære 7 - 2023 Nye minstepriser på Leppefisk

Ålesund, 01. juni 2023
Vidar Naalsund, Salgssjef

Surofi har i samråd med Kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene forhandlet om nye minstepriser på Leppefisk. Møtene ble avholdt som teamsmøter den 3 og 4 mai 2023.

Partene ble enige om at minsteprisene blir liggende fast. Følgende minstepriser gjelder videre i 2023:

Berggylt: pr. stk. kr 37,00
Grøngylt: pr. stk. kr 14,25
Gressgylt: pr. stk. kr 14,25
Bergnebb: pr. stk. kr 14,25

Minner om at etter gjeldende regelverk fastsatt av Fiskeridirektoratet, skal det skrives elektronisk landingsseddel ved oppbevaring, og elektronisk sluttseddel skal utstedes og fullføres.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.