Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 3 - 2023
Sirkulærbrev 10 - 2022 | Gjeldende fra: Oct 29, 2022

Nye minstepriser gjeldende fra 29.10.2022

Ålesund, 28. oktober 2022
Vidar Naalsund, Salgssjef

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 28.10.2022.  

Det ble enighet om å øke minsteprisene på noen fiskeslag samt sjøkreps. Det er dynamisk minstepris på torsk, sei og lyr.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder fra 29.10.2022 og inntil videre, dog ikke lenger enn til 30.01.2023.

Minsteprisene er basert på 25% reduksjon for medium og 50% reduksjon for små med unntak av for torsk, rund- og notfanget sei hvor det er fastsatt egne minstepriser for alle størrelsesgrupper. For komplett oversikt se våre hjemmesider www.surofi.no.

MINSTEPRISENE GJELDER FOR MÅLSFISK - SUNN OG FRISK VARE.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.