Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 3 - 2023 | Gjeldende fra: Jan 28, 2023

Nye minstepriser gjeldende fra 28.01.2023

Ålesund, 26. januar 2023
Vidar Naalsund, salgssjef

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 26.01.2023.

Det ble enighet om å øke minsteprisene for hyse, lange, brosme breiflabb og blåkveite, samt for rogn og lever. Det ble også enighet om å innføre minstepris på taskekrabbe.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder fra 28.01.2023 og inntil videre, dog ikke lenger enn til 31.05.2023.

Minsteprisene er basert på 25% reduksjon for medium og 50% reduksjon for små der ikke annet er spesifisert.

Notfanget sei vil bli fastsatt egen minstepris.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.