Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 1 - 2023
Sirkulærbrev 6 - 2022 | Gjeldende fra: Jun 01, 2022

Gjeldende rentesatser

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.