Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 11 - 2023
Sirkulærbrev 2 - 2023 | Gjeldende fra: Jan 13, 2023

Endring i satsene for produktavgift og pensjonstrekk.

Ålesund, 12. januar 2023
Sveinung Flem, Adm.dir

Til fiskere og rederier.

Endring i satsene for produktavgift og pensjonstrekk.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2023 har Stortinget vedtatt følgende endringer gjeldende fra 01.01.2023:

  • Produktavgiften reduseres fra 2,1 til 2,0 %
  • Pensjonstrekket økes fra 0,35 til 0,4 %

For fiskeriforskningsavgiften, kontrollavgiften og avgiften på viltlevende marine ressurser (ressursavgiften) er det ingen endring.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.