Rundskriv

Her vises alle gjeldende rundskriv. Velg Utgått i menyen under for å se arkiverte rundskriv.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gjeldende
Rundskriv 2 - 2024
Regelverk for omsetning av fryst fisk
Regelverk for omsetning av fryst fisk
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 1 - 2024
Regler for omsetning av fersk fisk
Regler for omsetning av fersk fisk
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 3 - 2021
Regelverk for auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten om bord
Regelverk for auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten om bord
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 2 - 2021
Regelverk for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord
Regelverk for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 1 - 2019
Innføring av elektronisk signering av landings- og sluttsedler
Innføring av elektronisk signering av landings- og sluttsedler
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 2 - 2018
Generelle bestemmelser om utfylling av landings- og sluttseddel
Generelle bestemmelser om utfylling av landings- og sluttseddel
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 1 - 2018
Regelverk for umiddelbar sløying på land
Regelverk for umiddelbar sløying på land
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv 1 - 2024
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 2 - 2016
Regelverk for langsiktige kontrakter
Regelverk for langsiktige kontrakter
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv 2 - 2024
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 1 - 2016
Regelverk for kortsiktige kontrakter
Regelverk for kortsiktige kontrakter
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv 1 - 2024
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 1 - 2014
Regelverk for lagersalg (auksjon av fisk fra lagersted på land)
Regelverk for lagersalg (auksjon av fisk fra lagersted på land)
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv 2 - 2024
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 1 - 2011
Rutiner ved nødvendig korreksjon av seddelopplysninger
Rutiner ved nødvendig korreksjon av seddelopplysninger
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 1 - 2009
Retningslinjer for omsetning av fisk fra kystflåten
Retningslinjer for omsetning av fisk fra kystflåten
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv 1 - 2024
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 6 - 2007
Regelverk for langsiktige kontrakter (Rundskriv 6 - 2005 utgår)
Regelverk for langsiktige kontrakter (Rundskriv 6 - 2005 utgår)
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 5 - 2007
Regelverk for lagersalg (auksjon av fisk fra lagersted på land) (Sirkulære 6/2000 utgår)
Regelverk for lagersalg (auksjon av fisk fra lagersted på land) (Sirkulære 6/2000 utgår)
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 4 - 2007
Regelverk for auksjon av oppdrettsfisk i Surofi (Sirkulære 2/2004 utgår)
Regelverk for auksjon av oppdrettsfisk i Surofi (Sirkulære 2/2004 utgår)
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 2 - 2007
Regelverk for kortsiktige kontrakter (Rundskriv 4 - 2005 utgår)
Regelverk for kortsiktige kontrakter (Rundskriv 4 - 2005 utgår)
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 1 - 2007
Regelverk for godkjenning av nøytrale fryselager (Rundskriv 5 - 2005 utgår)
Regelverk for godkjenning av nøytrale fryselager (Rundskriv 5 - 2005 utgår)
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Gjeldende
Rundskriv 1 - 2006
Fakturering uten merverdiavgift ved eksport
Fakturering uten merverdiavgift ved eksport
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 6 - 2005
Prøveordning for langsiktige kontrakter
Prøveordning for langsiktige kontrakter
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 5 - 2005
Godkjenning av nøytrale fryselager
Godkjenning av nøytrale fryselager
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 4 - 2005
Regelverk for korttids forhåndskontrakter
Regelverk for korttids forhåndskontrakter
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 3 - 2005
Endring av forskuddsbetingelser
Endring av forskuddsbetingelser
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 1 - 2005
Overtakelse av egen fangst
Overtakelse av egen fangst
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 2 - 2004
Retningslinjer for auksjon av oppdrettsfisk
Retningslinjer for auksjon av oppdrettsfisk
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått
Utgått
Rundskriv 6 - 2000
Retningslinjer for lagersalg.
Retningslinjer for lagersalg.
Dette rundskrivet er utgått og erstattet av: Rundskriv -
Dette rundskrivet er utgått