Nyheter og aktuelt

Her finner du aktuelle artikler og nyhetsmeldinger. Alt fra prisendringer, til nyttig informasjon for deg som er ute og fisker.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Oppgang for marint restråstoff
Oppgang for marint restråstoff
Aktuelt - Jun 06, 2023
Aktuelt - Jun 06, 2023
Oppgang for marint restråstoff

Norsk fiskerinæring utnytter stadig mer av restråstoffet som fiskes. Mens noen jobber målrettet for å løse teknologiske utfordringer om bord, leter andre aktivt etter markedsmuligheter for den delen av fangsten som tradisjonelt har blitt kastet over bord.

Aktuelt
Alle
Sirkulære 6 - 2023 - Nye minstepriser gjeldende fra 02.06.2023
Sirkulære 6 - 2023 - Nye minstepriser gjeldende fra 02.06.2023
Prisinformasjon - Jun 02, 2023
Prisinformasjon - Jun 02, 2023
Sirkulære 6 - 2023 - Nye minstepriser gjeldende fra 02.06.2023

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 01.06.2023.

Prisinformasjon
Alle
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023
Aktuelt - May 08, 2023
Aktuelt - May 08, 2023
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023

I årsmøtetalen understreket styreleder Tore Roaldsnes at utfordringene med høye tollsatser på foredla produkt må løses dersom myndighetenes ambisjoner om økt foredling i Norge skal være mulig å nå.

Aktuelt
Alle
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Aktuelt - May 03, 2023
Aktuelt - May 12, 2023
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land

De siste årene har det totalt sett vært en nedgang i kvoter, fangst og tilgang på torsk og sei, og dermed stor konkurranse om råstoffet. Samtidig settes det stadig nye rekorder for eksport av norsk sjømat. Sjømat Norge etterlyser mer aktivitet langs kysten og økt bearbeiding i norsk sjømatindustri.

Aktuelt
Alle
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Aktuelt - May 02, 2023
Aktuelt - May 03, 2023
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land

- Vi er fiskernes organisasjon, men i praksis er vi nøytrale. Auksjonen skal være til fordel for begge parter. Vi skal sørge for best mulig pris for fisken, og mest mulig tilgjengelig råstoff for den norske landindustrien, sier Sveinung Flem, administrerende direktør i Surofi.

Aktuelt
Alle
Digital årsrapport for 2022
Digital årsrapport for 2022
Aktuelt - Apr 26, 2023
Aktuelt - Apr 26, 2023
Digital årsrapport for 2022

Årsrapporten fra året 2022 en nå lansert - i digitalt format.

Aktuelt
Alle
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring
Nyhetsvarsel - Apr 15, 2023
Nyhetsvarsel - Apr 17, 2023
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring

Salgslagene gjennomfører etter dialog med Tolletaten endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Nyhetsvarsel
Alle
Meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel
Meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel
Nyhetsvarsel - Apr 14, 2023
Nyhetsvarsel - Apr 17, 2023
Meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel

Den 1. mars 2020 ble det tatt inn et nytt krav i landingsforskriften om å oppgi meldingsnummeret som identifiserer melding om havneanløp (POR) på landings- og sluttseddel.

Nyhetsvarsel
Alle
Nye minstepriser for rund notsei
Nye minstepriser for rund notsei
Prisinformasjon - Apr 04, 2023
Prisinformasjon - Apr 07, 2023
Nye minstepriser for rund notsei

Surofi har besluttet å sette nye minstepriser for rund notsei.

Prisinformasjon
Alle
Jakter på Sanktpetersfisk
Jakter på Sanktpetersfisk
Aktuelt - Mar 29, 2023
Aktuelt - Mar 29, 2023
Jakter på Sanktpetersfisk

- Jeg er her for å spane på bifangst, altså sjeldne fisker som går under radaren og som kundene helst ikke vil ha. Jeg er spesielt interessert i en som heter Sanktpetersfisk, sier Dag Holtan.‍

Aktuelt
Alle
Kaisalg - fersk fisk over ripa
Kaisalg - fersk fisk over ripa
Aktuelt - Mar 22, 2023
Aktuelt - Mar 22, 2023
Kaisalg - fersk fisk over ripa

Klokka er fem på halv ni en kjølig morgen i februar på Skansekaia i Ålesund sentrum. Et lite snølag dekker Sulafjellet og Sukkertoppen, og langs flytebryggen er det foreløpig tomt for både fiskebåter og folk.

Aktuelt
Alle
Borgundfjordfisket – kystkultur og yrke
Borgundfjordfisket – kystkultur og yrke
Aktuelt - Mar 01, 2023
Aktuelt - Mar 01, 2023
Borgundfjordfisket – kystkultur og yrke

Borgundfjordfisket ved Ålesund er et tradisjonsrikt fiske og en viktig del av kystkulturen for yrkesfiskere, fritidsfiskere, fiskemottak og fiskeelskere. Sesongen er allerede godt i gang, og alle er spent på hvor store mengder gyteklar torsk som vil sige inn fjordene de neste ukene.

Aktuelt
Alle
Varselarkiv for dynamiske minstepriser

Her finner du en oversikt over de siste nyhetsvarslene publisert på surofi.no om prisendringer i dynamiske minsteprisene for ferskfisk.

Prisendringer for ferskfisk
*Kun varsler for de siste 6 månedene vises.
Jun 08, 2023 Gjeldende
Sei uendret, Torsk opp 15 øre
Se PDF-vedlegg
May 25, 2023 Utgått
Sei ned 5 øre, Torsk ned 40 øre
Se PDF-vedlegg
May 12, 2023 Utgått
Sei ned 70 øre, Torsk opp 75 øre.
Se PDF-vedlegg
Apr 23, 2023 Utgått
Sei opp 5 øre, Torsk opp 65 øre
Se PDF-vedlegg
Apr 13, 2023 Utgått
sei ned 10 øre, Torsk ned 70 øre
Se PDF-vedlegg
Mar 24, 2023 Utgått
Sei ned 30 øre, Torsk ned 45 øre
Se PDF-vedlegg
Mar 09, 2023 Utgått
sei opp 45 øre, Torsk ned 35 øre
Se PDF-vedlegg
Feb 22, 2023 Utgått
Sei ned 30 øre, Torsk opp 20 øre.
Se PDF-vedlegg
Feb 07, 2023 Utgått
sei opp 70 øre., Torsk opp 1,- kr.
Se PDF-vedlegg
Jan 24, 2023 Utgått
Sei opp 20 øre., Torsk opp 55 øre.
Se PDF-vedlegg
Jan 07, 2023 Utgått
Sei ned 30 øre, Torsk opp 35 øre
Se PDF-vedlegg
Dec 24, 2022 Utgått
Torsk ned 20 øre.
Se PDF-vedlegg
Dec 08, 2022 Utgått
Sei ned 25 øre, Torsk ned 65 øre.
Se PDF-vedlegg