Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 18 - 2020 | Gjeldende fra: Nov 05, 2020

Videre dispensasjon fra minsteprisen for breiflabb

Ålesund, 5. november 2020
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.