Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 16 - 2023 | Gjeldende fra: Nov 08, 2023

Sirkulære 16 Ny dispensasjon av minstepriser for hummer

På bakgrunn av en vanskelig omsetningssituasjon for hummer, har Surofi besluttet å dispensere fra gjeldende minstepriser med kr. 20,-

Nye minstepriser for hummer blir da:

Levende hummer fra 25cm og inntil 1,2kg pr. stk.   kr 250,- pr/kg

Levende hummer fra 1,2kg til 2kg pr. stk.                kr 185,- pr/ kg

Levende hummer over 2kg pr. stk.                           kr 135,- pr/ kg

Hummer som mangler klo, har ikke minstepris.

Minstemålet for hummer er 25 cm.

All hummer som skal omsettes, skal merkes med «tagger».

Vi minner om at sesongen for hummer er 01.10.2023 –31.12.2023

NB! Det er viktig med leveringsavtale før en starter fisket.

  

Dispensasjonen er gjeldende fra 8. november 2023 og inntil videre.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.