Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 1 - 2022 | Gjeldende fra: Jan 26, 2022

Nye minstepriser i Surofi gjeldende fra 27.01.2022

Ålesund, 26. januar 2022
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.