Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 9 - 2021 | Gjeldende fra: May 26, 2021

Nye minstepriser gjeldende fra 27.05.2021

Ålesund, 26. mai 2021
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.