Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 4 - 2022 | Gjeldende fra: May 25, 2022

Nye minstepriser gjeldende fra 26.05.2022

Ålesund, 25. mai 2022
Vidar Naalsund, Salgssjef

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 25.05.2022.

Det ble enighet om å øke minsteprisene på hyse, lange, brosme og blåkveite. De andre minsteprisene ble prolongert. Det er dynamisk minstepris på torsk, sei og lyr.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder fra 26.05.2022 og inntil videre, dog ikke lenger enn til 26.10.2022.

Minsteprisene er basert på 25% reduksjon for medium og 50% reduksjon for små med unntak av for torsk, rund- ognotfanget sei hvor det er fastsatt egne minstepriser for alle størrelsesgrupper. For komplett oversikt se våre hjemmesider www.surofi.no.

MINSTEPRISENE GJELDER FOR MÅLSFISK - SUNN OG FRISK VARE.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.