Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 4 - 2023 | Gjeldende fra: Apr 04, 2023

Nye minstepriser for rund notsei

Ålesund, 4. april 2023
Vidar Naalsund, Salgssjef

Etter samråd med kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene som omsetter notsei, har Surofi besluttet å sette følgende minstepriser for rund notsei:

Sei rund 500 gr. - 6,00 NOK/kg
Sei rund 500 gr. + 7,75 NOK/kg

Minsteprisene iverksettes fra 11.04.2023, og gjelder inntil videre.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.