Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 17 - 2020 | Gjeldende fra: Oct 27, 2020

Muligheten til bruk av håndskreven signatur på landings- og sluttsedler avvikles ved nyttår

Ålesund, 27. oktober 2020
Sveinung Flem, Adm.dir
Vigdis, Torheim, Kontrollansvarlig

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.