Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 13 - 2021 | Gjeldende fra: Sep 28, 2022

Minstepriser hummer

Ålesund, 28. september 2021
Vidar Naalsund Salgssjef

I forbindelse med åpning av hummerfisket 1. oktober innfører Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag følgende minstepriser for hummer:

Levende hummer fra 25cm og inntil 1,2kg pr. stk. kr 285,- pr/kg

Levende hummer fra 1,2kg til 2kg pr. stk. kr 220,- pr/ kg

Levende hummer over 2kg pr. stk. kr 170,- pr/ kg

Hummer som mangler klo har ikke minstepris.

Minstemålet for hummer er 25 cm.

All hummer som skal omsettes, skal merkes med «tagger».

Vi minner om at sesongen for hummer er 01.10.2021 – 31.12.2021

Sirkulæret er gjeldende fra 1. oktober 2021 og inntil videre.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.