Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 19 - 2020 | Gjeldende fra: Dec 30, 2020

Minstepriser for tare f.o.m. 1. januar 2021

Ålesund, 30. desember 2020
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.