Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 7 - 2023
Sirkulærbrev 11 - 2021 | Gjeldende fra: Jun 25, 2021

Minstepris leppefisk

Ålesund, 25. juni 2021
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.