Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 3 - 2022 | Gjeldende fra: May 12, 2022

Dispensasjon fra minsteprisen for rund notsei

Ålesund, 12. mai 2022
Vidar Naalsund, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.