Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 4 - 2021 | Gjeldende fra: Jan 04, 2021

Avgift til pensjonstrygd for fiskere.

Ålesund, 4. januar 2021
Sveinung Flem, Adm.dir

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.