Nyheter og aktuelt

Her finner du aktuelle artikler og nyhetsmeldinger. Alt fra prisendringer, til nyttig informasjon for deg som er ute og fisker.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sei på middagsbordet – et undervurdert fiskeslag?
Sei på middagsbordet – et undervurdert fiskeslag?
Aktuelt -
Aug 07, 2023
Aktuelt - Aug 07, 2023
Sei på middagsbordet – et undervurdert fiskeslag?

- Jeg tror at seien er glemt her i Norge. Når folk tenker på sei så er det kanskje litt kjedelig. Den forbindes som oftest med seibiff, men sei kan brukes på mange andre måter, sier Tiago Lopes, soussjef og kokk ved Atlanterhavsparken - Det Norske Akvariet.

Aktuelt
Alle
Nye rentesatser og endring i produktavgiften
Nye rentesatser og endring i produktavgiften
Prisinformasjon -
Aug 07, 2023
Prisinformasjon - Aug 08, 2023
Nye rentesatser og endring i produktavgiften

Informasjon om oppdaterte rentesatser og endret sats for produktavgift er nå publisert

Prisinformasjon
Alle
Skoleferie med fiskekaker av kolkjeft
Skoleferie med fiskekaker av kolkjeft
Aktuelt -
Jul 05, 2023
Aktuelt - Jul 21, 2023
Skoleferie med fiskekaker av kolkjeft

Torje Sander Roaldsand var på Atlanterhavsparken på fiskekakekurs i vinterferien. Han er åtte og et halvt år, og i dag har han bygget et tårn av fiskekaker laget av kolkjeft.

Aktuelt
Alle
Rigger seg for nye miljøkrav
Rigger seg for nye miljøkrav
Aktuelt -
Jun 28, 2023
Aktuelt - Jun 27, 2023
Rigger seg for nye miljøkrav

Selv om norsk fisk allerede er en klimavinner på middagstallerkenen, vil regulatoriske endringer sette nye standarder for hva som anses som bærekraftig protein. Fosnavågsreder Paul Harald Leinebø har allerede investert tungt i ny teknologi som er både miljømessig og økonomisk bærekraftig.

Aktuelt
Alle
Føringsordninger 2023
Føringsordninger 2023
Nyhetsvarsel -
Jun 27, 2023
Nyhetsvarsel - Jun 27, 2023
Føringsordninger 2023

Surofi har for 2023 fått godkjenning fra Nærings- og fiskeridepartementet til å videreføre to føringsordninger.

Nyhetsvarsel
Alle
Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon
Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon
Nyhetsvarsel -
Jun 20, 2023
Nyhetsvarsel - Jun 20, 2023
Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon

Vi viser til tidligere informasjon om endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Nyhetsvarsel
Alle
MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni
MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni
Nyhetsvarsel -
Jun 20, 2023
Nyhetsvarsel - Jun 20, 2023
MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

I revisjon av det Norske MSC-sertifikatet for lange og brosme blir det endringer i godkjente sertifiseringsenheter for lange.

Nyhetsvarsel
Alle
Oppgang for marint restråstoff
Oppgang for marint restråstoff
Aktuelt -
Jun 06, 2023
Aktuelt - Jun 06, 2023
Oppgang for marint restråstoff

Norsk fiskerinæring utnytter stadig mer av restråstoffet som fiskes. Mens noen jobber målrettet for å løse teknologiske utfordringer om bord, leter andre aktivt etter markedsmuligheter for den delen av fangsten som tradisjonelt har blitt kastet over bord.

Aktuelt
Alle
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023
Aktuelt -
May 08, 2023
Aktuelt - May 08, 2023
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023

I årsmøtetalen understreket styreleder Tore Roaldsnes at utfordringene med høye tollsatser på foredla produkt må løses dersom myndighetenes ambisjoner om økt foredling i Norge skal være mulig å nå.

Aktuelt
Alle
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Aktuelt -
May 03, 2023
Aktuelt - May 12, 2023
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land

De siste årene har det totalt sett vært en nedgang i kvoter, fangst og tilgang på torsk og sei, og dermed stor konkurranse om råstoffet. Samtidig settes det stadig nye rekorder for eksport av norsk sjømat. Sjømat Norge etterlyser mer aktivitet langs kysten og økt bearbeiding i norsk sjømatindustri.

Aktuelt
Alle
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Aktuelt -
May 02, 2023
Aktuelt - May 03, 2023
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land

- Vi er fiskernes organisasjon, men i praksis er vi nøytrale. Auksjonen skal være til fordel for begge parter. Vi skal sørge for best mulig pris for fisken, og mest mulig tilgjengelig råstoff for den norske landindustrien, sier Sveinung Flem, administrerende direktør i Surofi.

Aktuelt
Alle
Digital årsrapport for 2022
Digital årsrapport for 2022
Aktuelt -
Apr 26, 2023
Aktuelt - Apr 26, 2023
Digital årsrapport for 2022

Årsrapporten fra året 2022 en nå lansert - i digitalt format.

Aktuelt
Alle
Varselarkiv for dynamiske minstepriser

Her finner du en oversikt over de siste nyhetsvarslene publisert på surofi.no om prisendringer i dynamiske minsteprisene for ferskfisk.

Prisendringer for ferskfisk
*Kun varsler for de siste 6 månedene vises.
Feb 23, 2024 Gjeldende
Sei opp 10 øre, torsk ned 20 øre.
Se PDF-vedlegg
Feb 07, 2024 Utgått
Sei opp 15 øre. Torsk opp 2,55 kr
Se PDF-vedlegg
Jan 25, 2024 Utgått
Sei ned 20 øre, torsk opp 5 øre.
Se PDF-vedlegg
Jan 10, 2024 Utgått
Sei opp 10 øre, torsk ned 5 øre
Se PDF-vedlegg
Dec 23, 2023 Utgått
Sei ned 10 øre, torsk ned 70 øre
Se PDF-vedlegg
Dec 08, 2023 Utgått
Sei ned 70 øre, torsk opp 25 øre.
Se PDF-vedlegg
Nov 23, 2023 Utgått
Sei ned 5 øre, torsk opp 30 øre
Se PDF-vedlegg
Nov 08, 2023 Utgått
Sei ned 45 øre, torsk opp 25 øre
Se PDF-vedlegg
Oct 25, 2023 Utgått
Sei ned 15 øre, torsk opp 40 øre.
Se PDF-vedlegg
Oct 07, 2023 Utgått
Sei uendret, torsk opp 10 øre.
Se PDF-vedlegg
Sep 26, 2023 Utgått
Sei ned 5 øre, Torsk ned 95 øre.
Se PDF-vedlegg
Sep 07, 2023 Utgått
Sei ned 25 øre, Torsk ned 75 øre
Se PDF-vedlegg