Innhold
Innhold
Året 2022

Årsrapport

Våre tall avspeiler et historisk godt år for eksport av norsk fisk. Sjømatrådet har pekt på at norsk fisk er en ettertraktet global handelsvare, som selges til mer enn 150 land!

Sveinung Flem
Innledning
Rekord og nye tider!

Aldri før har verdiene av fisk og skalldyr som ble omsatt i Surofi vært høyere enn i 2022. Rekorden fra 2019 ble ettertrykkelig slått og for første gang passerte omsetningen 3 milliard kroner, med god margin.

Styret
Dette er styret til Surofi. Vi er spesielt stolte av å ha fått inn to nye, kvinnelige styremedlemmer. Ønsker du å vite mer om styremedlemmene? Ved å klikke på bildene kan du lese mer om dem.
Tore Roaldsnes
Styreleder
91597280thr@bluewild.no

Tore Roaldsnes representerer Fiskebåt Vest og har vært styreleder i Surofi siden 2020. Han er daglig leder i Bluewild AS.

Sigvald Sævik
Nestleder
905 23 388sigvalsk@gmail.com

Sigvald Sævik er medlem i Sør-Norges Fiskarlag og har vært nestleder i Surofi siden 2020. Til daglig er han fisker og daglig leder i Sævik Sigvald Fr.

Jon Grimstad
Styremedlem
924 50 156jon@strand-rederi.no

Jon Grimstad representerer Fiskebåt Vest. Han er driftssjef i Strand Havfiske AS, og har vært styremedlem i Surofi siden 2018.

Vigdis Torheim
Styremedlem - ansattes representant
920 83 017vigdis.torheim@surofi.no

Vigdis Torheim er kontrollansvarlig i Surofi. Hun er styremedlem som representant for de ansatte, og har vært i styret siden 2014.

Marit Sandbukt Grytten
Styremedlem
950 50 176samarit75@hotmail.com

Marit Sandbukt Grytten har vært styremedlem i Surofi siden 2022. Marit er medlem av Sør-Norges Fiskarlag. Til daglig jobber hun som Seniorrådgiver hos Statsforvalteren.

Amalie Uggedal Holm
Styremedlem
958 89 474ugleamalie@gmail.com

Amalie Uggedal Holm jobber som fisker om bord i tråleren Molnes, og ble styremedlem Surofi i 2022. Hun er medlem av Norsk Sjømannsforbund.

Torstein Orten
Styremedlem
990 48 702torsteinorten@gmail.com

Torstein Orten er medlem av Sør-Norges Fiskarlag. Han jobber som fisker og er daglig leder i Orten Fiskeriselskap AS. Torstein har vært styremedlem i Surofi siden 2022.

Årsmøteutsendinger, og andre tillitsvalgte
FISKEBÅT VEST

Bjørn Giske
Jakob Maron Remøy
Fred Ove Urkedal
Olav Remøy
Dag A. Gjøsund
Per Magne Eggesbø
Hallgeir Holmeset
Ståle Otto Dyb

Nummeriske vara;
Pål Andre Roaldsnes, Arild Holmeset, Joachim Valderhaug, Jan Erik Fiskerstrand, Rose Marie Berge, Bjartmar Finnøy, Daniel Finnøy, Kristin Remøy, Mats Grimstad

Møre og Romsdal Fiskarlag

Ingmund Pedersen
Otto Tennøy
Kjell Ove Solheim
Kjetil Måløy
Tormund Grimstad
Sindre Johan Dyb
Christer Remø Leinebø
Martin Leinebø
Frode Kvalsvik

Nummeriske vara;
Kjetil Pedersen, Arild Gjøsund, Willi Andre Kvalsvik, Kai Even Solheim, Stian Urkedal, Svein Tore Sætre, Karl Otto Risbakk, Hans JakobGodø, Jørn Valderhaug, Svein Tormod Pedersen, Vidar Alnes, Bjørn Voksø, Rune Janbu, Kåre Giske, Halvard Leine, Svein Ove Myrbø, Kurt Skjong, Tore Hauge

NORSK SJØMANNSFORBUND

Erlend Otlo
Helge Andre Kvalsvik

Nummeriske vara;
Jon Ole Løvold, Vidar Eriksson, Amalie Uggedal Holm, Bengt Skjong

VALG- OG LØNNSNEMDA

Knut Støbakk
Kjell- Børre Pettersen
Stian Teistklubb

KONTROLLNEMNDA

Ola Inge Grønnevet
Olav Klungsøyr
Hans Kristian Holmeset

SUNNMØRE OG ROMSDAL 
HJELPEFOND

Fredd Eldnor Nilsen
Vigdis Torheim
Oddvar Urkedal

LAGETS OFFENTLIGE 
KONTROLLØR

Anders Svinø

REVISOR

Statsautorisert revisor
Vegard Andorsen

Årsmøteprotokoll
Årsmøtet ble avholdt 4. mai 2022 på Pir Ålesund. Det ble gjennomgått alle sakene som sto på agendaen. Det var også flere aktører som holdt nyttige og interessante foredrag. Hele protokollen ligger tilgjengelig i lenken under.
Artikkel
Oppgang for marint restråstoff
Styrets beretning

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmelser i samvirkeloven.

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) er hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Virksomheten omfatter omsetning av marine ressurser som landes i Sunnmøre og Romsdal med unntak av navngitte pelagiske arter.

I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig og omfattende.

Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomsetningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet.

Surofi omsatte i 2022 for 3 325 millioner kroner. Dette var med god margin ny rekord. Sammenlignet med 2021, da omsetningen kom ut på 2 222 million kroner, var det en økning på 1 003 million kroner (50 %).
Artikkel
Rigger seg for nye miljøkrav
Nøkkeltall
Omsetning
Siste 10 år
Resultatutvikling
Siste 10 år
Prisutvikling
Siste 10 år
Kvantumsutvikling
Siste 10 år
Sakspapirer

Her kan du se, laste ned og skrive ut alle sakspapirer tilhørende årsrapporten 2022.

Organisasjonskart
Pr 1. januar 2023