Innhold
Innhold
Året 2023

Årsrapport

Norges Fiskarlag har meisla ut avgjerande kompromiss om kvotefordeling mellom flåtegrupper. Regjeringer med vekslande farge har gitt si tilslutning og forma desse kompromissa til politikk.
Og resultatet: Verdien av fangsten til norske fiskefartøy er tredobla sidan årtusenskiftet!

Sveinung Flem
Innledning
Ei suksesshistorie – eller urett mot kystens folk?

Vi kan glede oss over at 2023 vart eit godt år for kvitfisknæringa og for Surofi, likevel klart meir utfordrande markedsmessig enn 2022.

Styret
Dette er styret til Surofi, det består av dyktige menn og kvinner med ulik tilhørighet til fiskerinæringen. Ønsker du å vite mer om styremedlemmene? Ved å klikke på bildene kan du lese mer om dem.
Tore Roaldsnes
Styreleder
91597280thr@bluewild.no

Tore Roaldsnes representerer Fiskebåt Vest og har vært styreleder i Surofi siden 2020. Han er daglig leder i Bluewild AS.

Sigvald Sævik
Nestleder
905 23 388sigvalsk@gmail.com

Sigvald Sævik er medlem i Sør-Norges Fiskarlag og har vært nestleder i Surofi siden 2020. Til daglig er han fisker og daglig leder i Sævik Sigvald Fr.

Jon Grimstad
Styremedlem
924 50 156jon@strand-rederi.no

Jon Grimstad representerer Fiskebåt Vest. Han er driftssjef i Strand Havfiske AS, og har vært styremedlem i Surofi siden 2018.

Vigdis Torheim
Styremedlem - ansattes representant
920 83 017vigdis.torheim@surofi.no

Vigdis Torheim er kontrollansvarlig i Surofi. Hun er styremedlem som representant for de ansatte, og har vært i styret siden 2014.

Marit Sandbukt Grytten
Styremedlem
950 50 176samarit75@hotmail.com

Marit Sandbukt Grytten har vært styremedlem i Surofi siden 2022. Marit er medlem av Sør-Norges Fiskarlag. Til daglig jobber hun som Seniorrådgiver hos Statsforvalteren.

Amalie Uggedal Holm
Styremedlem
958 89 474ugleamalie@gmail.com

Amalie Uggedal Holm jobber som fisker om bord i tråleren Molnes, og ble styremedlem Surofi i 2022. Hun er medlem av Norsk Sjømannsforbund.

Torstein Orten
Styremedlem
990 48 702torsteinorten@gmail.com

Torstein Orten er medlem av Sør-Norges Fiskarlag. Han jobber som fisker og er daglig leder i Orten Fiskeriselskap AS. Torstein har vært styremedlem i Surofi siden 2022.

Årsmøteutsendinger, og andre tillitsvalgte
SØR-Norges FISKARLAG

Ingmund Pedersen
Otto Tennøy
Kjell Ove Solheim
Kjetil Måløy
Tormund Grimstad
Johanne Davik Nogva
Christer Remø Leinebø
Karl Oskar Sævik
Frode Kvalsvik

Nummeriske vara;
Kjetil Pedersen, Georg Farstad Dyb, Willy Andre Kvalsvik, Kai Even Solheim, Stian Urkedal, Svein Tore Sætre, Jonas Kirkeland, Hans Jakob Godø, Jørn Valderhaug, Svein Tormod Pedersen, Leif Steinar Alnes, Bjørn Voksø,Rune Janbu, Kåre Giske, Hallvard Leine, Svein Ove Myrbø, Magnus Thu Valderhaug, Tore Hauge.

Fiskebåt vest

Bjørn Giske
Elisabeth Strand
Fred Ove Urkedal
Kristin Remøy
Dag Arne Gjøsund
Per Magne Eggesbø
Hallgeir Holmeset
Ståle Otto Dyb

Nummeriske vara;
Pål Arne Roaldsnes, Arild Holmeset, Joachim Valderhaug, Jan Erik Fiskerstrand, Rose Marie Berge, Bjartmar Finnøy, Daniel Finnøy, Olav K.Remøy, Mats Grimstad, Trond Olav Dyb, Arild Alnes.

NORSK SJØMANNSFORBUND

Erlend Otlo
Helge Andre Kvalsvik

Nummeriske vara;
Jon Ole Løvold, Vidar Eriksson,  Bengt Skjong

VALG- OG LØNNSNEMDA

Stian Teistklubb
Einar Jan Remøy
Astrid Strand

KONTROLLNEMNDA

Ola Inge Grønnevet
Olav Klungsøyr
Hans Kristian Holmeset

HJELPEFONDET

Fredd Eldnor Nilsen
Vigdis Torheim
Hallgeir Holmeset

LAGETS OFFENTLIGE 
KONTROLLØR

Anders Svinø

REVISOR

Audun Halsen

Artikkel
Fra linefiske til snøkrabbe og snurrevad
Årsmøteprotokoll
Årsmøtet ble avholdt 2. mai 2023 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund. På møtet ble det behandlet vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektenes § 12. Det var også flere aktører som holdt nyttige og interessante foredrag. Hele protokollen ligger tilgjengelig i lenken under.
Artikkel
Kvotemelding for norske styrer
Styrets beretning

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og har som formål å drive førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med hjemmel i gjeldende lov og forskrift(er). Surofi er et samvirkeforetak i henhold til bestemmelser i samvirkeloven.

Lov om førstehandsomsetning av viltlevende marine ressurser (fiskesalslagslova) er hjemmelslov for virksomheten i Surofi. Virksomheten omfatter omsetning av marine ressurser som landes i Sunnmøre og Romsdal med unntak av navngitte pelagiske arter.

I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi ulike forvaltningsoppgaver, der spesielt arbeidet med ressurskontroll er særlig viktig og omfattende.

Innkreving av offentlige avgifter knyttet til førstehåndsomsetningen er også en del av salgslagets forvaltningsoppgaver. Surofi driver i tillegg en betydelig informasjonsvirksomhet.

I 2023 omsatte Surofi for totalt 3 270 mill. kr. Dette var nær rekorden fra 2022, da omsetningen endte på 3 325 mill. kr. Nedgangen på 55 mill. kr. (-2 %) skyldes litt nedgang i kvantum fra 146 000 til 143 000 tonn, mens prisene igjennomsnitt for året var på linje med året før.
Nøkkeltall
Omsetning
Siste 10 år
Resultatutvikling
Siste 10 år
Prisutvikling
Siste 10 år
Kvantumsutvikling
Siste 10 år
Sakspapirer

Her kan du se, laste ned og skrive ut alle sakspapirer tilhørende årsrapporten 2023.

Organisasjonskart
Pr 1. januar 2023