Eksterne linker
Marine Sales Moltu ...
Hitramat har inngått avtale med Marine Sales om krabbemottak ved anlegget i Stokksund. Mottaket starter mand...
Les mer
Føringsordning task...
Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2014 betalt et førings...
Les mer
Omsetning av leppef...
Omsetning av leppefisk til oppdrettsnæringen skiller seg fra annen førstehåndsomsetning ved at dette er livdy...
Les mer
Ekstranett og Havfiskeinfo er ikke i bruk. Se menyen "SALGS- OG LANDINGSINFO".
KOMMENDE AUKSJONER ALLE AUKSJONER
BÅTSTEDTIDFANGSTKVANTUM
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-12:50hyse3988
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-12:50hyse283
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-12:55hyse304
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-12:55hyse1596
GEIRSunnmøre Fiskeind.23.10-13:00torsk46000
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:05torsk1927
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:05torsk920
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:10torsk2636
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:10torsk1365
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:15torsk657
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:20brosme lange1693
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:20brosme45
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:20lange1194
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:25uer203
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:25uer38
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:30kveite60
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:35strømsild264
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:40lyr2093
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:40lyr482
NORDSTARLongvagruppen AS23.10-13:45lysing7133
NORDØRNLongvagruppen AS23.10-13:45lysing5206

Nye minstepriser

Surofi har gjennomført forhandlinger om nye minstepriser gjeldende frem til januar 2015. I denne omgang ble det bare forhandlet om minsteprisene på torsk og sei. Minsteprisen på torsk (u/hode) ble økt med 0,75 - 1 kr (avhengig av størrelse). For torsk u/hode 2,5...

Nye minstepriser

Minstepris på hummer

Etter avtale med kjøperorganisasjonene er det fastsatt minstepriser på hummer for sesongen 2014. Hummerfisket åpner 1. oktober. Les sirkulære 8 - 2014

Minstepris på hummer
Powered by: Avento CMS