Styret

Styret i Surofi, som velges av årsmøtet har sju medlemmer, tre valgt etter forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag, to fra Fiskebåt Vest, ett fra Norsk Sjømannsforbund og ett av og blant de ansatte i Surofi. Etter valget 17.06.20 har styret følgende sammensetning:

Helge Lønes

Helge Lønes

Styremedlem

Adr: Perlevegen, 6060 Hareid

Mob: 915 73 530

Email: helgeloenes@gmail.com

Remi Teistklubb

Remi Teistklubb

Styremedlem

Adr: 6494 Vevang

Mob: 900 98 299

Email: ebri@online.no

Vigdis Torheim

Vigdis Torheim

Styremedlem- ansattes representant

Adr: Ole Brudes gate 24, 6006 Ålesund

Tel: 70102461

Mob: 920 83 017

Email: vigdis.torheim@surofi.no

Jon Grimstad

Jon Grimstad

Styremedlem

Adr: Kneiken 11, 6007 Ålesund

Mob: 924 50 156

Email: jon@strand-rederi.no

Leif Steinar Alnes

Leif Steinar Alnes

Styremedlem

Adr: Alnesgard, 6055 Godøya

Tel: 70185270

Mob: 977 09 3654

Email: leifsteinar@mimer.no

Sigvald Sævik

Sigvald Sævik

Nestleder

Adr: Sævik 48, 6094 Leinøy

Mob: 905 23 388

Email: sigvalsk@gmail.com

Tore Roaldsnes

Tore Roaldsnes

Styreleder

Adr: Storebakken 18,6040 Vigra

Mob: 91597280

Email: thr@bluewild.no