Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
20.02.2020 LM5533 BUSKALG BRUNTANG rund fersk 70 670,00 MTAR BUSKALG / LM5533
20.02.2020 H 0021S BOGASUND SEI u/hode iset 1 833,00 M317 FJORDLAKS A/S
20.02.2020 H 0021S BOGASUND LANGE u/hode iset 68,00 M317 FJORDLAKS A/S
20.02.2020 H 0021S BOGASUND TORSK u/hode iset 18,00 M317 FJORDLAKS A/S
20.02.2020 H 0021S BOGASUND LYR u/hode iset 15,00 M317 FJORDLAKS A/S
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL SEI rund iset 1 600,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL LYSING m/hode iset 100,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL LYSING m/hode iset 10,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL LYR m/hode iset 6,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL LANGE u/hode iset 52,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL TORSK m/hode iset 7,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 SF0047SU SIGNAL BROSME u/hode iset 7,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK SEI u/hode iset 1 702,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK LYSING m/hode iset 55,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK HYSE m/hode iset 357,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK TORSK u/hode iset 38,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK BREIFLABB m/hode iset 29,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK LYR u/hode iset 68,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0011F ELNESFISK PIGGHÅ rund iset 39,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM SEI rund iset 3 052,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM LYSING m/hode iset 68,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM LYR m/hode iset 42,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM TORSK m/hode iset 16,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM HYSE m/hode iset 9,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM LANGE u/hode iset 125,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0028HØ GRØNHOLM BROSME u/hode iset 6,00 M374 MARINE SALES AS M-374
20.02.2020 M 0004SØ LISE RØDSPETTE m/hode iset 490,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
20.02.2020 M 0004SØ LISE TORSK m/hode iset 62,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
20.02.2020 M 0004SØ LISE TORSK m/hode frossen 145,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
20.02.2020 M 0004SØ LISE HYSE m/hode iset 33,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
20.02.2020 M 0004SØ LISE BREIFLABB m/hode iset 8,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR SEI u/hode iset 319,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR LYSING m/hode iset 3,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR HYSE m/hode iset 203,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR TORSK u/hode iset 40,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR LANGE u/hode iset 14,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR BROSME u/hode iset 2,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0018GS LANGSKJÆR LYR u/hode iset 62,00 M212 SKARSBØ. O A/S
20.02.2020 M 0004S FØNIKS HYSE m/hode iset 6 954,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS TORSK m/hode iset 2 160,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS SEI u/hode iset 305,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS LANGE u/hode iset 980,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS BROSME u/hode iset 115,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS LYR m/hode iset 145,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS KVEITE m/hode iset 28,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS BREIFLABB m/hode iset 24,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 M 0004S FØNIKS RØDSPETTE m/hode iset 2,00 M416 SANDEFISK AS
20.02.2020 R 0055K HOPVÅG SEI rund iset 2 660,00 M317 FJORDLAKS A/S
20.02.2020 R 0055K HOPVÅG HYSE m/hode iset 106,00 M317 FJORDLAKS A/S
20.02.2020 R 0055K HOPVÅG LANGE u/hode iset 62,00 M317 FJORDLAKS A/S