Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI BREIFLABB m/hode iset 744,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI HYSE u/hode iset 64,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI LYSING m/hode iset 90,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI LANGE u/hode iset 45,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI SEI u/hode iset 32,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI BROSME u/hode iset 8,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI LYR u/hode iset 44,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI LYSING m/hode iset 147,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI KVEITE u/hode iset 25,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI PIGGHÅ rund iset 40,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI BREIFLABB u/hode iset 18,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI BREIFLABB u/hode iset 21,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0134F MARILENA MI BREIFLABB lever fersk 51,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 LM3802 FRÆNA VID.SKOLE - 2019/20 HYSE m/hode iset 84,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 LM3802 FRÆNA VID.SKOLE - 2019/20 SEI u/hode iset 89,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 LM3802 FRÆNA VID.SKOLE - 2019/20 BREIFLABB m/hode iset 8,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 LM3802 FRÆNA VID.SKOLE - 2019/20 LYR u/hode iset 9,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 LM3802 FRÆNA VID.SKOLE - 2019/20 LYSING m/hode iset 2,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 LM3802 FRÆNA VID.SKOLE - 2019/20 TORSK u/hode iset 4,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 N 0087B SJØGUTT BREIFLABB m/hode iset 1 154,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 N 0087B SJØGUTT KVEITE u/hode iset 43,50 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 N 0087B SJØGUTT LANGE u/hode iset 14,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 N 0087B SJØGUTT LYR u/hode iset 25,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0081F BUAGUTT SEI u/hode iset 419,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0117HØ SARAH HYSE m/hode iset 810,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH TORSK m/hode iset 118,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH RØDSPETTE m/hode iset 92,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH BREIFLABB m/hode iset 76,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH ANNENSKATE vinger iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH SLETTVAR m/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH GRÅSTEINB m/hode iset 3,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0117HØ SARAH LYR m/hode iset 11,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0127HØ FEIRVIK SEI u/hode iset 586,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0039MD TILDE MARIA SJØKREPS levende fersk 40,00 MKAI TILDE MARIA M 0039MD
08.11.2019 M 0039MD TILDE MARIA KRABBE levende fersk 40,00 MKAI TILDE MARIA M 0039MD
08.11.2019 M 0039MD TILDE MARIA HUMMER levende fersk 1,30 MKAI TILDE MARIA M 0039MD
08.11.2019 M 0039MD TILDE MARIA KRABBE rund fersk salt kokt 10,00 MKAI TILDE MARIA M 0039MD
08.11.2019 M 0039MD TILDE MARIA SJØKREPS rund fersk salt kokt 7,00 MKAI TILDE MARIA M 0039MD
08.11.2019 M 0039MD TILDE MARIA KRABBE klør fersk 1,50 MKAI TILDE MARIA M 0039MD
08.11.2019 M 0006S FRANTS HYSE m/hode iset 92,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS RØDSPETTE m/hode iset 51,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS LYR m/hode iset 17,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS SANKTPETER rund iset 2,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS ANNENSKATE vinger iset 6,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS TORSK m/hode iset 129,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS BREIFLABB m/hode iset 10,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS KVEITE m/hode iset 7,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0006S FRANTS SEI m/hode iset 19,00 M416 SANDEFISK AS
08.11.2019 M 0117HØ SARAH SEI m/hode iset 6,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0036G SILVA SJØKREPS levende fersk 70,00 MUNT SJØMAT KOMPANIET AS