Auksjonsoversikt

Auksjon:  50402
NOKASA05.10 - 12:35
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Sei u/hode fr 0,9 kg - A (MSC118) (N) (snitt 0.69)
Supersekk 1/2
Kvant:23 516,00

Auksjon:  50403
NOKASA05.10 - 12:37
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Sei u/hode fr 0,9 - 1,2 kg A (MSC118) (N) (snitt 1.03)
Supersekk 1/2
Kvant:14 893,00

Auksjon:  50404
NOKASA05.10 - 12:39
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A (MSC118) (N) (snitt 1.58)
Supersekk 1/2
Kvant:26 069,00

Auksjon:  50405
NOKASA05.10 - 12:41
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Sei u/hode fr 2,3 - 4 kg A (MSC118) (N) (snitt 2.84)
Supersekk 1/1
Kvant:9 278,00
Sei u/hode fr 2,3 - 4 kg A (MSC118) (N) (snitt 2.84) fl
se detaljer
Kvant:3 012,00

Auksjon:  50406
NOKASA05.10 - 12:43
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Sei u/hode fr 4 kg + A (MSC108) (N) (snitt 5.14)
Supersekk 1/1
Kvant:832,00
Sei u/hode fr 4 kg + A (MSC118) (N) (snitt 5.14)
Supersekk 1/1
Kvant:888,00

Auksjon:  50407
NOKASA05.10 - 12:45
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Torsk u/hode fr 1 kg - A (N)
Supersekk 1/2
Kvant:11,00
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A (N)
Supersekk 1/2
Kvant:707,00
Torsk u/hode fr 1 kg - A (MSC242) (N) (snitt 0.63)
Supersekk 1/2
Kvant:223,00
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A (N) (snitt 1.65)
Supersekk 1/2
Kvant:396,00
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A (N) (snitt 1.65)
Supersekk 1/2
Kvant:336,00

Auksjon:  50408
NOKASA05.10 - 12:47
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A (N) (snitt 3.15)
Supersekk 1/1
Kvant:1 807,00
Torsk u/hode fr 4 kg + A (N)
Supersekk 1/1
Kvant:56,00
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A (N) (snitt 3.15)
Supersekk 1/1
Kvant:965,00
Torsk u/hode fr 4 kg + A (N)
Supersekk 1/1
Kvant:85,00

Auksjon:  50409
NOKASA05.10 - 12:49
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Brosme u/hode fr 1,5 kg - A (N) (snitt 1.64)
Supersekk 1/2
Kvant:176,00
Brosme u/hode fr 1,5 kg - A (N) (snitt 1.64)
Supersekk 1/2
Kvant:465,00

Auksjon:  50410
NOKASA05.10 - 12:51
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Lange u/hode fr samf A (N) (snitt 2.10)
Supersekk 1/1
Kvant:710,00
Lange u/hode fr samf A (N) (snitt 2.10)
Supersekk 1/1
Kvant:367,00
Lange u/hode fr samf A (N) (snitt 2.10)
Supersekk 1/1
Kvant:14 795,00

Auksjon:  50411
NOKASA05.10 - 12:53
Sted:Sunnmøre Fiskeind.
Lyr u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A (N)
Supersekk 1/2
Kvant:43,00
Lyr u/hode fr 1,2 kg - A (N)
Supersekk 1/2
Kvant:89,00
Lyr u/hode fr 1,2 kg - A (N)
Supersekk 1/2
Kvant:100,00

Auksjon:  50412
HOLMØY05.10 - 12:55
Sted:Frigocare Aalesund
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A (MSC107) (N) (snitt 1.51)
Supersekk 1/1
Kvant:157 487,70
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A (MSC108) (N) (snitt 1.51)
Supersekk 1/1
Kvant:20,00

Auksjon:  50413
HOLMØY05.10 - 12:57
Sted:Frigocare Aalesund
Sei u/hode fr 2,3 - 4 kg A (MSC107) (N) (snitt 2.83)
Supersekk 1/1
Kvant:42 382,60
Sei u/hode fr 2,3 - 4 kg A (MSC108) (N) (snitt 2.83)
Supersekk 1/1
Kvant:20,00

Auksjon:  50414
HOLMØY05.10 - 12:59
Sted:Frigocare Aalesund
Sei u/hode fr 4 kg + A (MSC107) (N) (snitt 4.93)
Supersekk 1/1
Kvant:6 785,50

Auksjon:  50415
HOLMØY05.10 - 13:01
Sted:Frigocare Aalesund
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg B (MSC107) (N) (snitt 1.51)
Supersekk 1/1
Kvant:3 437,30

Auksjon:  50416
HOLMØY05.10 - 13:03
Sted:Frigocare Aalesund
Sei u/hode fr 2,3 kg + B (MSC107) (N) (snitt 2.83)
Supersekk 1/1
Kvant:3 813,60

Auksjon:  50417
HOLMØY05.10 - 13:05
Sted:Frigocare Aalesund
Sei u/hode fr samf B (MSC107) (N) (snitt 4.93)
Supersekk 1/1
Kvant:325,90

Auksjon:  50418
HOLMØY05.10 - 13:07
Sted:Frigocare Aalesund
Torsk u/hode fr 2,5 - 5 kg A (MSC241) (N) (snitt 3.57)
Supersekk 1/1
Kvant:96 393,70
Torsk u/hode fr 2,5 - 5 kg A (MSC242) (N) (snitt 3.57)
Supersekk 1/1
Kvant:12 674,00

Auksjon:  50419
HOLMØY05.10 - 13:09
Sted:Frigocare Aalesund
Torsk u/hode fr 5 - 7 kg A (MSC241) (N) (snitt 5.80)
Supersekk 1/1
Kvant:25 000,00