Auksjonsoversikt

Auksjon:32375
HALTENTRÅL20.02 - 12:35
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:119,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 1 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:32,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:248,00
Snitt:2,36
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:1 175,00
Snitt:2,36
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:310,00
Snitt:1,46

Auksjon:32376
HALTENTRÅL20.02 - 12:38
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:207,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:60,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 2,5 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:471,00
Snitt:2,71
Torsk u/hode fr 2,5 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:2 080,00
Snitt:2,49
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:2 458,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 5 kg + A
Stableboks
Kvant:121,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 2,5 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:905,00
Snitt:2,42
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:71,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 2,5 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:113,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:473,00
Snitt:5,65
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:45,00
Snitt:5,65

Auksjon:32377
HALTENTRÅL20.02 - 12:41
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Brosme u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:238,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Stableboks
Kvant:222,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:786,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:275,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:143,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:358,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:58,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Stableboks
Kvant:114,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:351,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:344,00
Snitt:0,00
Brosme u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:21,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Pallehette
Kvant:32,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:1 262,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:115,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:650,00
Snitt:0,00
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:193,00
Snitt:0,00

Auksjon:32378
HALTENTRÅL20.02 - 12:44
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:4 060,00
Snitt:1,20
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:1 461,00
Snitt:0,62

Auksjon:32379
HALTENTRÅL20.02 - 12:47
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Kveite u/hode fr 6 kg + A
Pallehette
Kvant:38,00
Snitt:0,00
Kveite u/hode fr 6 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:16,00
Snitt:0,00
Kveite u/hode fr 6 kg - A
Pallehette
Kvant:28,00
Snitt:0,00

Auksjon:32380
HALTENTRÅL20.02 - 12:50
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Lyr u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:1 469,00
Snitt:0,00

Auksjon:32381
HALTENTRÅL20.02 - 12:53
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Lysing u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:340,00
Snitt:0,00
Lysing u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:34,00
Snitt:0,00

Auksjon:32382
HALTENTRÅL20.02 - 12:56
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Breiflabb u/hode fr samf A
Pallehette
Kvant:29,00
Snitt:0,00

Auksjon:32383
HALTENTRÅL20.02 - 12:59
Sted:Longvagruppen AS
Selges via:Web
Uer marinus rund fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:1 273,00
Snitt:1,31

Auksjon:32384
ROALDNES20.02 - 13:02
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:42 914,00
Snitt:1,75

Auksjon:32391
GENESIS20.02 - 13:05
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:8 730,00
Snitt:0,00
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A
Palleboks
Kvant:1 309,00
Snitt:1,56
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:67 095,00
Snitt:1,56
Sei u/hode fr 1,2 - 2,3 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:1 114,49
Snitt:1,56

Auksjon:32385
GENESIS20.02 - 13:08
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Sei u/hode fr 2,3 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:5 403,00
Snitt:0,00
Sei u/hode fr 2,3 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:32 057,00
Snitt:2,95

Auksjon:32386
ROALDNES20.02 - 13:11
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A
Supersekk 1/2
Kvant:305,00
Snitt:1,98
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:784,00
Snitt:3,19
Torsk u/hode fr 4 - 6 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:374,00
Snitt:5,06
Torsk u/hode fr 4 kg + A
Uemb.
Kvant:23,00
Snitt:0,00
Torsk u/hode fr 2,5 kg + B
Supersekk 1/1
Kvant:107,00
Snitt:3,00
Torsk u/hode fr 1 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:380,00
Snitt:0,79
Torsk u/hode fr 1 - 2,5 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:923,00
Snitt:1,46
Torsk u/hode fr 1 kg - A
Supersekk 1/1
Kvant:783,00
Snitt:0,85
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:666,67
Snitt:3,45
Torsk u/hode fr 2,5 - 4 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:333,33
Snitt:3,45
Torsk u/hode fr 4 - 6 kg A
Supersekk 1/1
Kvant:613,00
Snitt:4,85

Auksjon:32387
ROALDNES20.02 - 13:14
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/1
Kvant:451,00
Snitt:3,08
Lange u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:88,00
Snitt:2,50

Auksjon:32388
ROALDNES20.02 - 13:17
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:97,00
Snitt:0,72
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:3 000,00
Snitt:1,30
Hyse u/hode fr samf B
Supersekk 1/2
Kvant:534,00
Snitt:1,05
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:114,54
Snitt:1,33
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A
Supersekk 1/1
Kvant:960,00
Snitt:0,70
Hyse u/hode fr 0,8 kg - B
Supersekk 1/1
Kvant:25,00
Snitt:0,69
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:152,73
Snitt:1,33
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/1
Kvant:152,73
Snitt:1,33
Hyse u/hode u/ørebein fr 800 gr - A
Supersekk 1/2
Kvant:27,00
Snitt:0,00
Hyse u/hode u/ørebein fr 800 gr + A
Supersekk 1/2
Kvant:29,00
Snitt:0,00
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:214,00
Snitt:1,22
Hyse u/hode fr 0,8 kg + A
Supersekk 1/2
Kvant:15,00
Snitt:0,00
Hyse u/hode fr 0,8 kg - A
Supersekk 1/2
Kvant:17,00
Snitt:0,00

Auksjon:32389
ROALDNES20.02 - 13:20
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Lyr u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:6 935,00
Snitt:2,05

Auksjon:32390
ROALDNES20.02 - 13:23
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Breiflabb u/hode fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:116,00
Snitt:3,00

Auksjon:32392
LANGENES20.02 - 13:25
Sted:Tyrholm & Farstad
Selges via:Web
Blåkveite hoder fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:3,00
Snitt:0,41
Blåkveite hoder m/buk fr 400 gr + A
Supersekk 1/2
Kvant:295,00
Snitt:0,61

Auksjon:32374
NESBAKK22.02 - 15:00
Sted:Frigocare Aalesund
Selges via:Web
Kveite u/hode fr 6 kg + A
Palleboks
Kvant:34,00
Snitt:9,00
Uer marinus J/K fr samf A
Supersekk 1/2
Kvant:36,43
Snitt:1,50