Sirkulære 9 - 2022 Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina

En rekke norske fiskefartøy har produsentgodkjenning for det kinesiske markedet. Dette sirkulæret retter seg mot kjøp og fangst fra slike fartøy.

Les mer