Omsetning av leppefisk til oppdrettsnæringen 2018

Omsetningen av leppefisk til oppdrettsnæringen skiller seg fra annen råfisk ved at dette er livdyr som kjøper skal anvende levende. Det stiller egne krav til tett samhandling mellom fisker og kjøper for å sikre leveranse av levedyktig fisk. Risiko for smitte av fiskesykdommer gjør også at dette fisket er lite egnet for andre omsetningsformer enn kontrakter mellom fisker og kjøper/oppdretter.

Les mer