Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 23.11.2022.

Sei ned 30 øre.

Torsk ned 25 øre.

Les mer.