Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 10.01.2020

Sei opp 5 øre

Torsk opp 1,15 kr

Les mer