Nye dynamiske minstepriser for sei, torsk og lyr gjeldende fra 21.09.2018.

Sei opp 10 øre. Torsk uendret.

 

les med