Krav fra Fiskeridirektoratet om nye opplysninger om mottaker, kjøper og kjøpssted på seddel

Nye felt på sluttsedler blir innført fra 15. september 2022. Nye krav fra Fiskeridirektoratet er at man på seddelnivå rapporterer nye felt for de kjøperne som har flere virksomhetsnummer, det vil si at fangsten landes på forskjellige lokasjoner(mottakssted).

Les mer