Føringsordning for taskekrabbe 2018

Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det for 2018 betalt føringstilskudd på inntil 1,50 pr kg for føring av krabbe til aktuelle kjøpere.

Les mer