Nye dynamiske minstepriser og forhandlede minstepriser gjeldende fra 17.10.2018

Sei opp 20 øre. Torsk opp 95 øre.

Les mer