Nye dynamiske minstepriser gjeldende fra 07.02.2019.

Uendret både for torsk og sei.

les mer