Nye dynamiske minstepriser for sei, torsk og lyr gjeldende fra 08.11.2018

Sei ned 5 øre. Torsk opp 45 øre.

 

Les mer